messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว ตลอดจนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร ในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และแสดงเจตจำนงร่วมกันในการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พะ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2563 นายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสการต่อต้านคอร์ปรัปชั่นในองค์กร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 299
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1