ชื่อเรื่อง : เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับทีมผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว ตลอดจนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร ในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และแสดงเจตจำนงร่วมกันในการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พะ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : UpGEDGfFri30221.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้