messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box สภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอภิชาติ หอมสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : -