messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้
QR Code