เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 21
เมื่อวาน 652
เดือนนี้ 6,140
เดือนที่แล้ว 10,413
ทั้งหมด 35,029

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลส่องดาวได้ทำการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดและติดป้าย/ทำทางเข้า-ออกและคัดกรองผู้มาใช้บริการตลาดสด
ผลการดำเนินการคัดกรองโควิด-19 วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว มีผู้มาใช้บริการที่ตลาดสดตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 1,062 ราย ใช้เจลแอลกอฮอล์ 3 ขวด ตรวจวัดอุณหภูมิปกติทั้งหมด พบผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 4...
เทศบาลตำบลส่องดาวได้ตั้งจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย จุดสามแยกป้อมตำรวจ และสามแยกบ้านโพรสวาง ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2564
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4922

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก 1 ตัน 2400 CC poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ถนนเทศบาลบำรุง บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview13
thumb_up facebook-line
facebook

23 เมษายน 2563
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

23 เมษายน 2563
facebook-line
facebook

23 เมษายน 2563
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

23 เมษายน 2563
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร