เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว และลานพระอมรา รทธรินทร (ผู้ก่อตั้งบ้านส่องดาว)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีป 2564
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เป็นประธาน ในการประชุมผู้นำหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม. เพื่อหารือในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป...
15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้ นายสมชาย ศรีวงษา (รองนายกฯ คนที่ 1) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง (รองนายกฯ คนที่ 2) นางสาวอมรรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา...
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 1) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 2) นายบุญมา ฝ่ายขันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว และนายชวะดล อุวะไร...
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำรถน้ำออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” ...
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นำเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview44
ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศรายละเอียดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview52
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ประกาศรายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ให้ใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3ชั้น 112 ห้องเรียน (ตอดเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลส่องดาว เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 41
8 ตุลาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม -กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 32
28 กันยายน 2564 insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำห้วยปุงลิง เชื่อมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบำรุง 2 พร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแซง โดยวิธีคัดเลือก poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 59
9 กรกฎาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) poll โดย : กองคลัง อ่าน : 67
9 กรกฎาคม 2564 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 38

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ