เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 702
สัปดาห์นี้2,167
เดือนนี้14,679
ปีนี้176,148
ทั้งหมด334,681

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.25 น.งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวได้รับการประสานจากท่านปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว และ...
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมศรีิ ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตีตำบลส่องดาว เป็นประธานในพิธีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2565 โดยมีนายมน จำปาจันทร์...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง...
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกฯ นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกฯ นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง...
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดพื้นถนนหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว "น่าอยู่น่ามอง"
วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.15 น. นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง น.ส.ผ่องศรี เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศุภฤกษ์ สรศิลป์...
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ทำการปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธงเพื่อทำเป็นสวนหย่อมเพื่อความสวยงามของเทศบาลตำบลส่องดาว หน้าดูหน้าอยู่หน้าชม
งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มตราการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview43
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview96

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 6
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 24
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 25
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 61
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 32

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
30/06/2565
30/06/2565
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
สน.คท.
29/06/2565
30/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
30/06/2565
30/06/2565
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ