messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น หมู่ 11 บ้านหนองแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
ประกาศกำหนดร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น มข2567 ลำห้วยปุงลิง หมู่ 11 บ้านหนองแซง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
ประกาศกำหนดร่างขบเขตงาน Terms OF Reference : TOR
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.ิ2566 ถึง ธ.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 66 -มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบะผิวดินขนาดใหม่มาก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดดยการ Overlay) ด้วยแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนสีลารัตน์ รหัสทางหลวงห้องถิ่น สน.ถ. 34-023 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ตำบลปทุมวาปี เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 64
ประกาศรายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Termsof ReferencE TOR) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรายละเอียดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 52
ประกาศรายละเอียดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 65
ประกาศเรื่องรายละเอียดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56
ประกาศผผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม- เดือนกันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 65 ไตรสามที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 96
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 111
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4