messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
เผยแพร่แผนการจัดซท้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 55
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 66
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 252
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 195
แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 224
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 214
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ประจำปีงบประมมาณ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 378
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงดารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลบำรุง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 11 ต.ส่องดาว ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 380
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 358
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2