เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามไตรมาส
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของงบประมาณ พศ. 2565 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ2564 ไตรามาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ไตรามาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 1 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 3 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 2 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 1 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 4 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 3 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 2 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 1 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1