messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1