messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
แนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
find_in_page แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 47
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1