messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายไตรมาส
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง มี.ค. 67
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
ผลการดำเนินการจัดซื้อ -จัดจ้าง ประจพเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46
ผลการกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พ.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธ.ค. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ต.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4