messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1